Chính sách bảo mật:

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Trang Web bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần Khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký đặt mua hàng và sử dụng nhằm liên hệ xác nhận địa chỉ giao hàng cũng như hóa đơn thanh toán của khách hàng, đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng.

Các Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về các thông tin đã đăng ký đặt hàng, nếu có bất kỳ sai sót hay không xác nhận được đơn hàng chúng tôi có quyền không chuyển hàng.

2. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi hết thời gian bảo hành . Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ.

3. Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ Khách hàng

Nhà Vườn Nông Nghiệp
Địa chỉ liên hệ: Khu 1, Nhà Vườn Nông Nghiệp, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội
WEB: caytrongtot.com

4. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

Thông tin cá nhân của Khách hàng được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Chúng tôi cam kết:

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.